استاندارد های تابلو برق

رعایت استانداردهای تابلو برق از اصول اولیه طراحی، عیب یابی و کار با تابلو برق های فشار ضعیف و قوی است. 

استانداردها تقریبا تمام اطلاعات مورد نیاز ما در زمینه های طراحی، ساخت، پیاده سازی، نصب، تعمیر و نگهداری، حمل و جا به جایی، انبارش و … را بر طرف می کنند.

استاندارد یک توافق عمومی محسوب می شود و با دستور نهادهای نظارتی مصوب می شود. بنابراین تبعیت از استانداردهای مرتبط در هر زمینه الزامی است.

برای دستیابی به طراحی مطابق با استاندارد آشنایی با استانداردهای مربوطه ضروری به نظر می رسد. تابلو برق های فشار ضعیف و فشار متوسط نیز از این قاعده مستثنی نیستند و
برای آن ها استانداردهایی تعیین شده است.

مهمترین استاندارد در صنعت برق و الکترونیک مربوط به IEC و IEEE و ANSI هستند. در مورد تابلو برق های فشار ضعیف و فشار متوسط، استاندارد IEC بهترین و کامل ترین گزینه است.

استانداردهای کلی تابلو برق