آشنایی با تست های تابلو برق

1) تست های کوتاه و ساده تابلو برق

در تست تابلو برق ها تست های روتینی وجود دارند که می توان از آن ها به عنوان تست های کوتاه ایمنی در حین نصب و بررسی های ساده و روتین استفاده کرد.این تست های تابلو برق را معمولا مونتاژکار باید به انجام برساند.

تابلو برق های ولتاژ پایین گواهینامه ای دارند که توسط استاندارد هایی بین المللی با نام های IEC 61439-1 و همین طور ICE 61439-2 و هم چنین IEC 61439-3 تایید و تعیین می شود.

2) بررسی عایق در تست تابلو برق

تست عایق تابلو برق

یکی دیگر از مواردی که در تست تابلو برق باید به آن توجه کرد بررسی عایق تابلو برق است. این بررسی می تواند با استفاده از تست دی الکتریک به وسیله اندازه گیری مقاومت عایقی صورت بپذیرد. فاصله ها نیز در موقع بازرسی چشمی در مونتاژ بررسی شوند. برای شناسایی فاصله غیر کافی می توانیم از ولتاژ ایمپالس در تست دی الکتریک استفاده کنیم.

3) نسبت ولتاژ ضربه

تست ولتاژ ضربه در تابلو برق

در تست تابلو برق ها باید یک مورد دیگر که نسبت ولتاژ ضربه است را نیز چک کرد. این ولتاژ سه دفعه برای هر پلاریته و در فاصله های معین که حداقل 1 ثانیه است اعمال می شود.میزان ولتاژ اعمال شده با عنوان Uimp متناسب با ارتفاع محل تست مطابق با جدول زیر تعیین می شود.

نسبت ولتاژ ضربه ها

تکنیک و هم چنین شیوه تست کردن ولتاژ بالا احتیاج به کارهای اساسی ایمنی و احتیاطی دارد .

مثل علامت زدن مکانی که تست انجام می شود، پوشش کامل دست با دستکش های عایق و هم چنین افراد با صلاحیت و
همین طور کارهای احتیاطی که در هر مرحله از آزمون باید انجام شود.

  • هشدار ایمنی اول: از بالا بردن ولتاژ های کلید زنی همراه راه اندازی در V0 و بازگشت در V0 پیش از خاموش کردن سوئیچ ها در ولتاژ بالا، پرهیز کنید.
  • هشدار ایمنی دوم: در هنگام تست کردن پذیرش در استاندارد IEC 61439-1 باید با تامل در 1 ثانیه محدود گردد به آن دلیل که
    از آسیب های احتمالی برای استفاده های بعدی جلوگیری شود.
    استفاده کردن از این رهیافت آستانه قطع trip را به چند میلی آمپر در محدودیت می گذارند.

در نظر گرفتن این مورد نیاز است که این تست خاصیت های ذاتی مواد عایقی را بررسی نخواهد کرد و تنها کاری که می کند این است که به ما می گوید که فاصله های قطعات در محدوده مورد تایید هستند.