ارتباط سریع:

061-32226285
061-32226286
061-32226720
061-32229759
061-32229659
09163775812
آدرس دفتر مرکزی :
اهواز / خیابان طالقانی / بین مسلم و سعدی / خیابان عطارد/ پشت حسینیه اعظم / پلاک 31
آدرس کارخانه :
اهواز / شهرک صنعتی شماره 2/ بلوار صنعت / خیابان تلاش 9

شماره تماس:

061-33739243
061-33739242
behsaznasrco@gmail.com
لطفا تمام بخش ها رو تکمیل نمایید !
لطفا تمام بخش ها رو تکمیل نمایید !