ارتباط سریع:

0613-2229759
0613-3336720
0613-2226285
آدرس دفتر مرکزی :
اهواز / خیابان طالقانی / بین مسلم و سعدی / خیابان عطارد/ پشت حسیینه اعظم / پلاک 67
آدرس کارخانه :
اهواز / شهرک صنعتی شماره 2/ بلوار صنعت / خیابان تلاش 9

شماره تماس:

0613-3739243
0613-3739242
behsaznasrco@gmail.com
لطفا تمام بخش ها رو تکمیل نمایید !
لطفا تمام بخش ها رو تکمیل نمایید !